Juridisch Advies Op Niveau

BEZWAAR BIJ VERKEERSBOETE

Verkeersboete

 

Heeft u onterecht een verkeersboete (mulderbeschikking) gehad? Een mulderbeschikking herkent u aan de M die op de boete vermeld staat in de rechterbovenhoek. Deze zijn afkomstig van het CJIB. Het gaat hier om de meeste simpele en meest voorkomende boetes zoals te hard rijden en verkeerd parkeren. 

Bezwaar maken tegen verkeersboete

Bent u het niet eens met de verkeersboete, dan kunnen wij namen u bezwaar maken. Wij zullen de hele procedure namens jou doorlopen. Bij iedere stap bekijken onze juristen of het zinvol is om de procedure voort te zetten. De procedure is als volgt:

Beroep indienen bij de officier van justitie

Als u het niet eens bent met de verkeersboete, dient u eerst beroep in te dienen bij de officier van justitie. U kan dit binnen zes weken na de dag dat het CJIB u de brief heeft gestuurd. Wij kijken hier naar de dagtekening van de verkeersboete. Heeft u geen gelijk gekregen, maar wil u beroep indienen bij de kantonrechter, dan moet u de boete wel betalen!

In beroep bij de kantonrechter

Heeft u een beslissing ontvangen van de officier van justitie en bent u het niet eens met de beslissing, dan kan u binnen zes weken in beroep bij de kantonrechter. Uw bezwaar wordt dan bekeken door een rechter. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting. U hoeft zelf niet aanwezig te zijn bij de zitting, maar dit wordt wel aangeraden. De rechter kan aanvullende vragen stellen. 

In beroep bij het Gerechtshof

Bent u het niet eens met de beslissing van de kantonrechter, dan kan u binnen zes weken in beroep bij de Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Dit hof doet uitspraken in verkeerszaken op een openbare zitting.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kunnen we u helpen?